ร่วมขับเคลื่อนหนุนผู้สูงอายุมีสุขภาพดี

1 Views

  พุธที่ 26 สิงหาคม 2563

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการออนไลน์ SICMPH 2020 Webinar Series : Healthcare Collaboration for Aged Society เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทยว่า ปี 2564 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกิน 20% ของประชากรทั้งหมด ปัญหาต่างๆจะตามมาในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก
 
ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงบุคลากรสุขภาพที่ต้องรับมือ แต่สังคมทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันในการทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ซึ่งโควิด-19 ทำให้เราต้องปรับตัวเร็วขึ้น โดยศิริราชได้เตรียมการ 3 ระบบ ประกอบด้วย 1.การเตรียมบุคลากรด้านสุขภาพ โดยส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อด้านการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ 2.การขับเคลื่อนผลักดันสู่ระดับนโยบาย และ 3.การกระตุ้นสังคมรับรู้สู่การเตรียมการ ซึ่งทั้ง 3 ระบบดังกล่าวนำไปสู่การจัดศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ที่ จ.สมุทรสาคร พื้นที่ 25 ไร่ เพื่อสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นการสร้างกองทัพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ เชื่อมโยงการทำงานในทุกระดับโดยเฉพาะการสร้างความพร้อมให้กับชุมชน คาดว่าไม่เกิน 3 ปีหลังจากนี้จะเปิดดำเนินการ เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร
 
ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า ความร่วมมือที่อยากให้เกิดขึ้นคือ การให้ความรู้ทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมีการวางระบบการดูแลที่ต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตนเอง.
 
ที่มา
www.thairath.co.th/news/society/1903971